Projekt „Beskydský kultúrny raj – cyklus podujatí propagujúci unikátne kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia“ je spolufinancovaný Európskou úniou, zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Chute pohraničia / Smaki pogranicza

Prajeme Vám, milí čitatelia, milovníci dobrého jedla, aby bola táto stránka pre Vás inšpiráciou a zároveň, aby sme spoločne s jej prispením podporovali zachovávanie tradícií v oblasti gastronómie. Aby naše tradičné jedla nevymreli, ale aby si nachádzali miesta aj v našom každodennom živote.

Życzymy Wam drodzy czytelnicy, miłośnicy dobrego jedzenia, aby stronę ta była dla Was inspiracją i jednocześnie, byśmy wspólnie zachowywali tradycję gastronomiczną. Aby  nasze tradycyjne dania ciągle miały miejsce w naszym codziennym życiu.

Recepty / Przepisy

SK

Na úvod…

Niečo nás spája a niečím sa od seba odlišujeme… Aj na týchto princípoch už od roku 2010 funguje spolupráca obce Raslavice a gminy Korzenna (PL). Spolupráca formálna – v rámci realizovaných spoločných projektov,či už so samotnou gminou alebo Centrom kultúry v Korzennej, ale aj neformálna spolupráca na úrovni jednotlivých zložiek obcí – napr. folklórnych súborov a hasičov – alebo aj jednotlivcov. Dlhodobé vzťahy medzi partnerskými obcami vyústili aj do realizácie projektu „Beskydský kultúrny raj – cyklus podujatí propagujúci unikátne kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia“v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Publikácia „Chute pohraničia“ vznikla ako jeden z výstupov realizovaného projektu a myšlienka na jej vydanie skrsla v hlave autorov projektu hneď na začiatku, keď sme uvažovali nad tým, aké unikátne hodnoty pohraničie ponúka. Okrem tradícií, folklóru, tradičných remesiel a výtvarného umenia boli ako neoddeliteľná súčasť hodnôt v oblasti kultúry, ktorú je potrebné propagovať, identifikované aj tradičné jedlá. V rámci projektu boli zrealizované dve podujatia, súčasťou ktorých boli ochutnávky tradičných jedál z Raslavíc a Korzennej. Prezentované jedlá doplnené o ďalšie unikátne tradičné recepty sú obsahom tohto sprievodcu chuťami poľsko-slovenského pohraničia. Nájdete tu vyše 40 receptov na chutné tradičné jedlá z Raslavíc a Korzennej, obcí „blízkych aj vzdialených“, čo sa prejavuje samozrejme aj v kuchyni.

Prajeme Vám, milí čitatelia, milovníci dobrého jedla, aby bola táto publikácia pre Vás inšpiráciou a zároveň, aby sme spoločne s jej prispením podporovali zachovávanie tradícií v oblasti gastronómie. Aby naše tradičné jedla nevymreli, ale aby si nachádzali miesta aj v našom každodennom živote.

PL

Wstęp…

Coś nas łączy i czymś się od siebie różnimy… I na tych zasadach już od 2010r. funkcjonuje współpraca pomiędzy Raslavicami i Korzenną (PL). Jest to współpraca formalna – realizacja wspólnych projektów – z gminą lub z Centrum Kultury w Korzennej, ale również współpraca nieformalna np. wspólne inicjatywy zespołów folklorystycznych, strażaków oraz osób prywatnych. Długoletnia współpraca między miejscowościami partnerskimi doprowadziła do realizacji projektu „Beskidzki Raj Kulturalny – cykl wydarzeń promujących unikatowe walory kulturowepogranicza polsko–słowackiego“, w ramach programu Interreg V–A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Publikacja „Smaki Pogranicza“ powstała jako jeden z rezultatów projektu i pomysł na jej wydanie zrodził się w głowach autorów projektu zaraz na początku, kiedy zastanawiali się, jakie wyjątkowe wartości oferuje pogranicze. Oprócz tradycji folklorystycznych, rzemiosł oraz sztuki malarskiej należy promować również tradycyjne dania. W ramach projektu zostały zrealizowane 2 imprezy, częścią których była degustacja tradycyjnych dań z Raslavíc i Korzennej. Receptury dań, uzupełnione o kolejne tradycyjne przepisy, zawarte są w niniejszym przewodniku po smakach pogranicza polsko–słowackiego. Znaleźć tutaj można ponad 40 przepisów na smaczne, tradycyjne dania z Raslavíc i Korzennej – miejscowości „bliskich i dalekich”, co zobaczyć można również w kuchni.

Życzymy Wam drodzy czytelnicy, miłośnicy dobrego jedzenia, aby publikacja ta była dla Was inspiracją i jednocześnie, byśmy wspólnie zachowywali tradycje kulinarne, aby nasze tradycyjne dania ciągle miały miejsce w naszym codziennym życiu.

Only the Best

Recepty / Przepisy z Raslavic a Korzennej

Nájdete tu vyše 40 receptov na chutné tradičné jedlá z Raslavíc a Korzennej, obcí „blízkych aj vzdialených“, čo sa prejavuje samozrejme aj v kuchyni.

Znaleźć tutaj można więcej niż 40 przepisów na smaczne, tradycyjne dania z Raslavíc i Korzennej – miejscowości „bliskich i dalekich”, co zobaczyć można również w kuchni.

Raslavicka kuchyňa

 Mäsová mačanka

Jeden variant najtradičnejšieho raslavického jedla, ktoré sa podávalo zvyčajne na raňajky – frištik

Raslavicka kuchyňa

Šnicle

Tradičné jedlo, ktoré sa podávalo na svadbách v 50. a 60. rokoch 20. storočia ako hlavný chod po polievke

Raslavicka kuchyňa

Tepšovník

Tradičné jedlo, ktoré prinášali hostia na svadbu ako dar a potom sa tieto tepšovníky podávali pokrájané k jednotlivým svadobným jedlám

Raslavicka kuchyňa

Naľešniky (zemiakové placky)

Tradičné jedlo pripravované vo všedný deň

Raslavicka kuchyňa

Kreple (Šišky)

Tradičné jedlo, ktoré sa pripravovalo najmä na „ostatňe fašengi“ – posledný utorok pred pôstom – pred Popolcovou stredou

Raslavicka kuchyňa

Paprikovaná slanina

Tradičné jedlo, ktoré sa pripravovalo na zabíjačkách, podávalo sa aj na svadbách ako zájedka k pálenke